چه جوری بنزین سوپر را از بنزین معمولی تشخیص دهیم؟

آمایش سوخت رسان و پترو صدف با بنزین یورو چهار

چه جوری بنزین سوپر را از بنزین معمولی تشخیص دهیم؟

 ممکن است برای همه ی ما این پرسش مطرح شده باشه که چه جوری میشود از شکل ظاهر بنزین سوپر و معمولی تشخیص بدیم.

با ما همراه باشد تا در ادامه بیشتر توضیح بدیم.

  • تفاوت ظاهری رنگ بنزین

کافیست بدانیم رنگ بنزین معمولی در بیشتر مواقع صورتی مایل به قرمز است و این در حالیست که بنزین سوپر رنگ سفیدی دارد. (بنزین سوپر گاهی به رنگ سبز هم می باشد.)

  • تفاوت ظاهری از روی بوی بنزین

بنزین های سوپر حالت پریدگی (بخار) بیشتری نسبت به بنزین های معمولی  دارد

  • بخار بنزین (گازهای خارج شده هنگام سوختگیری)

این روش شناسایی از دو روش قبل  دشوار تر است. حتی برای رانندگان حرفه ای . باید هنگام سوختگیری به گاز متصاعد شده توجه کنیم . اگر بدبو یا چرب باشد حتما بنزین معمولی و اگر این گاز خشک باشد بنزین سوپر است.

مخلوط کردن بنزین ساده و سوپر فواید و مضررات

در بسیاریی از موارد این پرسش مطرح است که آیا می توان بنزین سوپر و معمولی را با هم مخلوط کرد و  درون باک خودرو ریخت؟

بد نیست بدانید این کار یکی از روشهای بالا بردن اکتان بنزین معمولی است . در مواقعی که کیفیت بنزین معمولی پایین است می توان بنزین سوپر و معمولی را با هم قاطی کرده و به باک خودرو ریخت. در اینصورت به اکتان  لازم می رسید. پس اینکار هیچ آسیبی به خودرویتان نخواهد زد.