خدمات مشاوره ای و فنی

 

 

خدمات مشاوره  فنی و مهندسی

شرکت پتروصدف برای کلیه جایگاه‌های تحت برند خود ، خدمات مشاوره فنی و مهندسی به شرح زیر ارائه می نماید:

  • از آنجا که واحد مهندسی شرکت آمایش سوخت‌رسان به طور مستمر با واحد عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ارتباط دارد، از آخرین دستورالعمل ها و ابلاغیه های صادره  اطلاع حاصل نموده  و جهت اعمال در جایگاه‌های تحت پوشش برند خود  هماهنگی ها و اقدامات راهبردی دقیقی انجام می‌دهد. لازم به ذکر است در صورت نیاز به تعامل با بخش‌های مختلف شرکت ملی پخش  کلیه  اقدامات توسط برند پتروصدف صورت می پذیرد.

 

  • مشاوره فنی مهندسی به مالک و مدیر جایگاه‌های تحت پوشش جهت رفع اشکالات و بهینه سازی امور جایگاه یکی دیگر از موارد ارزشمند خدماتی برند پتروصدف می‌باشد.
  • نظارت کامل بر اجرای تمامی مراحل تعمیرات و اقدامات فنی در جایگاه‌های تحت پوشش برند از خدمات ما برای جایگاه‌داران و مالکین محترم می باشد.در ادامه برخی از خدمات نظارتی را عنوان می نماییم:
  • نظارت دقیق بر اجرای سیستم دیسپچینگ و تعمیرات آن در جایگاه‌ها و تکمیل وتایید فرم‌های مربوطه.
  • نظارت دقیق بر اجرای طرح کهاب ، تعمیرات آن در جایگاه‌ها‌ و تکمیل و تـأیید فرم‌های مربوطه. 
  • نظارت دقیق بر اجرای نصب و تعمیرات لوگو و استند تبلیغاتی شرکت برند در جایگاه‌های تحت پوشش برند و تکمیل و تأیید فرم‌های مربوطه.
  • جمع‌آوری منظم مدارک عملیاتی جایگاه‌ها و تحلیل گزارشات ماخوذه با دفتر عملیات و سامانه هوشمند ، جهت کنترل فروش و بررسی میزان سرک و کسری فرآورده.
  • تهیه گزارش های دقیق و نگارش پیش نویس نامه های مورد نیاز جهت ارائه به شرکت ملی پخش فرآورده های سوختی و سایر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط بنا به در خواست جایگاه‌ داران و مدیران مربوطه