آدرس

آدرس: تهران،خیابان پاسداران خیابان نیستان دوم نبش صدف، پلاک۱- شرکت آمایش سوخت رسان برند پترو صدف

کد پستی: ۱۹۴۷۸۷۵۹۵۱

شماره های تماس

تلفن: (30 خط) ۷۵۰۳۹۰۰۰ – ۰۲۱

فکس: ۷۵۰۳۹۱۱۱ – ۰۲۱

ارسال پیام

تماس با مسئولین

رئیس هیئت مدیره

asgari@petrosadafco.com

مدیر عامل

sh.pourabbasi@petrosadafco.com

بازرگانی آقای یادگار

a.yadegar@petrosadafco.com

مدیر اداری آقای توسلی

s.tavassoli@petrosadafco.com

طرح و برنامه آقای باب الحوائجی

m.babolhavaeji@petrosadafco.com

روابط عمومی خانم قانع

h.ghane@petrosadafco.com

فنی مهندسی آقای مصیرخانی

t.mesrikhani@petrosadafco.com

امور مالی آقای مشعلی

e.mashali@petrosadafco.com

امور مشتریان آقای میرزایی

a.mirzae@petrosadafco.com

عملیات خانم آغاسر

s.aghasar@petrosadafco.com

توسعه بازار آقای خاکزاد

mh.khakzad@petrosadafco.com