مخلوط کردن بنزین ساده و سوپر، فواید و مضرات

آموزش سوخت و بنزین با برند پتروصدف

آموزش سوخت و بنزین با برند پتروصدف

مخلوط کردن بنزین ساده و سوپر فواید و مضرات

در بسیاری از موارد این پرسش مطرح است که آیا می توان هنگام سوخت گیری، بنزین سوپر و معمولی را با هم مخلوط کرد ؟

جالب است بدانید این کار یکی از روش های بالا بردن اکتان بنزین معمولی است . در مواقعی که کیفیت بنزین معمولی پایین بوده و سطح قابل قبولی ندارد، می توان هنگام سوخت گیری، از چند لیتر بنزین سوپر هم استفاده نمود .با انجام این‌کار، نه تنها هیچ آسیبی به خودرو نمی رسد، بلکه سبب  بهینه سازی الگوی مصرف سوخت هم خواهیم شد.