خدمات عملیاتی

ارئه خدمات عملیاتی در پترو صدف به مشتریان

ارائه خدمات عملیاتی به مالکین جایگاه‌ها:

 • پذیرش مالک و مدیریت جایگاه در شعب بانک عامل به صورت VIP
 • عضویت طلایی باشگاه وفاداری “مانی بان” ویژه مالک و مدیریت جایگاه
 • پذیرش مالک و مدیریت جایگاه در سالن CIP فرودگاه امام خمینی و سایر فرودگاه بین‌المللی کشور مجهز به جایگاه تشریفات و ترانسفر رایگان
 • افتخار میزبانی از مالک و مدیریت جایگاه در مراسم و میهمانی‌های ویژه ماهانه برند “پتروصدف” به منظور همفکری و هم افزایی موثر و مستمر
 • طرح کهاب
 • طرح دیسپچینگ
 • ارائه خدمات نوین به جایگاه‌های سوخت
 • ارائه خدمات بیمه‌ای
 • ارائه خدمات عملیاتی
 • ارائه خدمات مالی و اعتباری
 • ارائه خدمات تعمیر و تامین قطعات
 • کیف  پول اختصاصی برای پرداخت هزینه سوخت (کیف پول الکترونیک باشگاه مشتریان پتروصدف)
 • اولین هوشمند سازی جایگاه‌ها با نرم‌افزار پترونوین