۵ دلیل برای استفاده از بنزین یورو ۴

دلیل استفاده از جایگاه های سوخت برند پتروصدف شرکت آمایش سوخت رسان

دلیل استفاده از جایگاه های سوخت برند پتروصدف شرکت آمایش سوخت رسان

 

۵ دلیل برای استفاده از بنزین یورو ۴:

کاهش چشمگیر تولید گازهای گلخانه ای

به طور واضح ، یورو ۴ به استانداردهای اروپایی برای قابل قبول بودن یا نبودن میزان آلایندگی یک خودرو اشاره می کند. در طول زمان ، به دلیل پیشرفت در صنعت خودروسازی و  تولید موتورهای سازگار با محیط زیست، این میزان آلایندگی بسیار کاهش یافته است.

تفاوت اصلی موتورهای یورو ۴ و با موتورهای دیزلی قدیمی در این است که اولی دارای مبدل کاتالیزوری بهبود یافته است . این ویژگی قادر است آلودگی های جوی مانند گوگرد و مونوکسید کربن را به طور مؤثر فیلتر کند و همچنین هیدروکربن ، اکسیدنیتروژن و ذرات نیتروژن کمتری تولید کند.

میزان آلایندگی کمتر

تقریباً تمام سوخت های موجود در کشور امروز مطابق با استانداردیورو ۴ است. موتورهای یورو ۴ ساخته شده اند تا با حداکثر استفاده از آنها بتوان کمترین میزان آلایندگی و گازهای گلخانه ای  را تولید نمایند. به عبارت بهتر سوخت های پاک تری برای موتورهای یورو ۴ هستند.

مسافت پیموده شده بیشتر

بنرین یورو چهار با میزان آلایندگی کمتر و مسافت پیموده شده بیشتر، کاهش مصرف سوخت را در پی خواهد داشت که این امر تاثیر به سزایی در کاهش آلاینده ها و تولید گازهای گلخانه ای  خواهد گذاشت.

عمر طولانی تر موتور

از آنجا که موتورهای یورو ۴ در فیلتر کردن مواد مضر بسیار بهتر عمل می کنند، ، احتمالاً آنها نسبت به مدلهای قدیمی دوام بیشتری دارند. از این رو داشتن آلودگی کمتر در موتور ، خطر آسیب دیدن موتور کاهش می یابد.

فن آوری جدیدتر

از آنجا که در تولید این موتورها از فن آوری جدید تری در مقایسه با مدل های قدیمی استفاده شده  است ، بسیاری از موتورهای یورو ۴ موجود در بازار عملکرد بهتری دارند. این امر تأثیر عمیقی نه تنها بر دوام موتور خودرو بلکه در سرعت و  راندمان مصرف سوخت آن نیز دارد.