طرح کهاب 

کهاب سرواژه ( برگرفته از ابتدای کلمات) کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین می باشد و در سال ۱۳۷۸ با دریافت مصوبه از هیئت محترم دولت ، به عنوان یک طرح ملی  معرفی شده است.از مهمترین اهداف طرح ملی کهاب در راستای شناسایی انتشار بخارات بنزین در محدوده فعالیت از زمان دریافت بنزین تا تحویل آن به خودروها و جلوگیری از انتشار آن باعث کاهش هدر رفت سوخت و همچنین کنترل آلودگی های محیطی می شود، میتوان اشاره نمود.

انتشار بخارات بنزین در جایگاه های سوخت از زمان دریافت بنزین تا تحویل آن به خودروی سواری در سه مرحله صورت می پذیرد. این مراحل را می توان به بخش‌های زیر طیقه بندی نمود:

  • هنگام تخلیه نفتکش در جایگاه که (Stage I)نامیده می شود.
  • هنگام سوخت‌گیری خودروها در جایگاه که ( Stage II) نامیده می شود.
  • تبدیل بخارات جمع آوری شده در دو مرحله stage I ,II به سوخت مایع و برگشت مجدد آن به مخازن ذخیره که (Stage III) نامیده می شود.

.  فواید اجرای طرح کهاب:

قبل از اینکه بخواهیم در مورد فواید طرح کهاب در جایگاه‌های سوخت پتروصدف بگوییم،لازم است در مورد ترکیبات عالی فرّار یا همان VOCs بیشتر یدانیم.

در شیمی آلی ترکیبات عالی  فرّار را VOCs می‌نامند. این ترکیبان در دمای محیط دارای فشار بخار بسیار بالایی هستند و این یعنی اینکه نقطه جوش این مواد بسیار پایین می‌باشد.این امر بتعث می‌شود تعداد مولوکول‌های قابل توجهی از این مواد در فرآیند تبخیر یا تصعید به حالت گاز درآمده و در فضای محیط منتشر شود.

برخی از این ترکیبات عالی فرّار در محیط به صورت طبیعی وجود دارندو برخی دیگر توسط انسان بر اثر ترکیبات شیمیایی آلی فرّار تشکیل می‌شود.گرچه برخی از این مواد عالی فرّار می‌توانند سمّی نباشند اما در دراز مدت اثرات مخربی بر سلامت انسان و محیط زیست دارد.بخارات ناشی از استحصال بنزین از این دست مواد سمی و آلاینده محیط زیست می‌باشد.

اکنون نوبت آن است که بگوییم با اجرای طرح کهاب در جایگاه‌های تحت برند پتروصدف، می توان به استحصال ۵/۱ لیتر مایع شبه بنزین به ازای هر یک متر مکعب بخار اشباع، جلوگیری از ورود روزانه ۴ هزار متر مکعب بخار بنزین به هوا و کاهش میزان V.O.C موجود در خروجی واحد بازیافت بخار بنزین منطبق با استاندارهای زیست محیطی اشاره نمود.

.

 روش های اجرای طرح کهاب :

برای اجرای کامل این طرح در جایگاه‌های سوخت سه مرحله تعریف شده است:

 

 

 

کهاب مرحله یک (Stage I)

به منظور کاهش ، یا عدم انتشار و هدایت بخار بنزین حاصله در جایگاه‌های عرضه‌سوخت،کاربرد ‌دارد. با ایجاد یک خط برگشت  بخار ، ما بین مخازن زیرزمینی جایگاه و مخزن نفتکش و اتصال  آن به پکیج جمع آوری بخار بنزین، در زمان تخلیه نفتکش ، از خروج بخار مخازن جایگاه‌ها به اتمسفر جلوگیری می شود.

برند پترو صدف اولین مجری طرح کهاب درایران
اولین مجری طرح کهاب در ایران با برند پترو صدف

 

 

کهاب مرحله دو (Stage II)

به منظور جلوگیری از انتشار بخار موجود در باک خودروها به اتمسفر( در زمان سوختگیری)، کهاب ۲ با بهره جستن از نازل ها، شلنگ ها و پمپ وکیوم، بخار متصاعده از باک خودرو را به سمت مخازن ذخیره زیرزمینی جایگاه هدایت می نماید و با وارد کردن آن به سیکل بازیافت، بخار به بنزین تبدیل می شود.

 

 

کهاب مرحله سه (Stage III )

بخار بنزین تولید شده در جایگاه‌های پتروصدف در حین زمان تخلیه تنفتکش، تخلیه تانکر سوخت و  همچنین در زمان سوخت‌گیری خودروها، توسط دستگاه بازیافت بخار بنزنین(VRS) بر مبنای تراکم بخار بنزین جداسازی شده و  ترکیبات هیدروکربنی ، از هوا را به شیوه تبریدی جدانموده و موجب  بازیافت بخار بنزین می‌گردد.

این دستگاه متناسب با میزان بخار تولیدی در مجاری عرضه طراحی می‌شود.،برای مثال در زمان بالا رفتن فشار بخار مخازن زیرزمینی بنا به دلایل مختلف و همچنین در هنگام تخلیه فرآورده به داخل مخازن زیرزمینی جایگاه، بخار آلوده به ترکیبات بنزین وارد دستگاه شده و بازیافت می شود. در خروجی دستگاه، هوای پاک به محیط زیست تحویل داده می‌شود ،و در خروجی دیگر دستگاه، مایع بنزین به مخزن جایگاه باز گردانده می‌شود.

 

 

خدمات شرکت آمایش سوخت رسان در زمینه کهاب

با توجه به الزام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در خصوص اجرای Stage III این شرکت از ابتدای تاسیس تلاش فراوانی درخصوص تجهیز جایگاه های تحت پوشش به این طرح داشته  و ضمن بررسی های فنی گسترده با یکی از تامین کنندگان اصلی این تجهیزات که جزء شرکت های مورد تایید کمیته کهاب می باشد قرارداد منعقد  نموده است .در حال حاضر از ۲۸ جایگاه تحت پوشش این برند،تعداد ۱۴ جایگاه تجهیز گردیده و تعداد ۶ جایگاه تاییدیه های نهایی را نیز دریافت نموده است.همچنین تعداد ۱۲ جایگاه دیگر قرارداد مربوطه عقد گردیده و در مرحله تایید جانمایی و تامین تجهیزات می باشد.

برند پترو صدف اولین مجری طرح کهاب در منطقه