خدمات بیمه ای

خدمات بیمه ای در برند پترو صدف شرکت آمایش سوخت رسان

خدمات بیمه ای:

در راستای طرح های حمایتی ، شرکت آمایش سوخت رسان برای جایگاه‌های تحت برند خود، طرح‌های بیمه ‌ای ، ویژه ای را در نظر گرفته است.

 

انواع پوشش بیمه ای برای جایگاه ها:

  1. بیمه آتش سوزی
  2. بیمه حوادث غیر مترقبه نظیر زلزله، سیل و…
  3. بیمه سرقت
  4. انواع پوشش بیمه شغلی برای مالک / بهره بردار جایگاه
  5. مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
  6. بیمه مسئولیت صاحبان جایگاه در قبال اشخاص ثالث
  7. بیمه تکمیلی کارکنان

 

انواع پوشش بیمه شخصی برای مالک / بهره بردار جایگاه:

  1. بیمه های عمر و حوادث
  2. بیمه سفر
  3. بیمه خودرو

 

خدمات بیمه ای در برند پترو صدف شرکت آمایش سوخت رسان