امدادرسانی و مسئولیت اجتمایی در برند پترو صدف

مسئولیت اجتماعی 

باشگاه وفاداری پترو دف

باشگاه مشتریان پتروصدف

حمایت ورزشکاران پترو صدف

حمایت از ورزش بانوان

طرح کهاب در یرند پترو صدف

طرح کهاب

پترو صدف و طرح محیط زیست

طرح های زیست محیطی

جایگاه‌های سوخت پترو صدف

باشگاه مشتریان پتروصدف

  • می توانید در جایگاه های پتروصدف از کرونا در امان باشید.
  • می توانید امروز سوخت بزنید و فردا هزینه آن را پرداخت کنید.
  • می توانید  با یک اپلیکیشن هزینه سوخت خود را پرداخت کنید.

باشگاه مشتریان پترو صدف با مانی بان

مسئولیت اجتماعی و امدادرسانی

  • ما در هر شرایطی برای خدمت رسانی آماده‌ایم.
  • هدف ما ایفای مسئولیت اجتماعی و امداد رسانی است.
  • نقش مان را در سیل و زلزله و کرونا نشان داده‌ایم ، ما به شما می‌اندیشیم.

اهمیت امداد رسانی و مسئولیت اجتماعی

سیستم دیسپچینگ چیست؟

  •  سیستم هوشمند سوخت رسانی جایگاه
  • آیا تفاوت  استقرار دیسپچینگ را می‌دانید ؟ و از چگونگی آن باخبرید؟
  • ارائه خدماتی نوین بر پایه دانش بومی ، قابل رقابت با استانداردهای بین المللی توسط برند پتروصدف

شرکت پترو صدف اولین اجرا کننده سیستم آنلاین کنترل دیسپچینگ

مانی بان پرداخت آسان در پترو صدف
پترو صدف برترین برند سوخت رسان ملی