شرکت پتروصدف برترین رعایت کننده بهداشت در جایگاه سوخت

 

برند پترو صدف

با توجه به مشکلات پیش آمده توسط ویروس کرونا از همان بدو شیوع بیماری اقدام به اجرای عملیاتی با نام پیشگیری از شیوع ویروس ،تمامی جایگاههای سوختی خود را مجهز به تمامی ابزار و مواد لازم نمود که از آن جمله

  1. ضد عفونی کردن هر روزه جایگاه های برند پترو صدف با نظارت کارشناسان این حوزه
  2. تحویل مواد ضدعفونی کننده و دستکش و ماسک به تمامی کارکنان و الزام استفاده از آن
  3. استفاده از لباسهای ضد ویروس و آنتی باکتریال به تعداد کارمندان هر شیفت
  4. ارائه ماسک و عینکهای مخصوص و ماسکهای طلقی برای مراقبت بیشتر
  5. برنامه ریزی و نظارت بر استفاده و ضدعفونی نمودن روزانه جایگاه
  6. انجام عملیات سوخت گیری توسط کارمندان جایگاه و ضدعفونی نازلهای دستگاههای مستقر بصورت  مداوم  و روزانه