لیتر شمار

مشخصات فنی لیتر شمار 

شرکت gespssaاز کشور اسپانیا

در سایز های مختلف 1اینچ و 1 1/2اینچ

اندازه گیری از طریق دنده های با دقت بالا

باطری کم مصرف نمایشگر

دقت اندازه گیری با دقت 0.05

بدنه آلومنیم

امکان و قابلیت انئازه گیری پالس با سیستم الکترو مغناطیس

قابلیت نشان دادن ارقام تا 2 رقم اعشار

قابلیت ذخیره سازی مقدار فرآورده عبوری و مجموع در حافظه داخلی