پیمانه گر مید Maide MJ-85S

امکان استفاده بر روی بازه متنوعی از دیسپنسرها

جریان کاری بالا

عمر طولانی

دقت بالا اندازه گیری

میزان خطای بسیار کم

امکان نصب آسان

  • دقت بالا اندازه گیری

میزان خطای بسیار کم

امکان نصب آسان

امکان استفاده بر روی بازه متنوعی از دیسپنسرها

جریان کاری بالا پیمانه