پرده دیافراگم

پرده دیافراگم نازل

به منظور قطع جریان فرآورده با اهرم قطع کن به کمک جریان هوا

جنس آلومنیومی و پلاستیکی