پالسر

مشخصات فنی پالسر

تبدیل پالس به دیتای الکتریکی

دمای عملکرد 10-تا 50درجه سانتیگراد

بدنه الومنیوم

41 پالس در هر دقیقه

نصب بر مسیر جریان فرآورده

امکان نصب و استفاده  در محیط های خطرناک

طراحی شافت با امکان نصب بروی تجهیزات مختلف

جهت چرخش ساعتگرد و پاد ساعتگرد شفت