نازل بنزین

  مشخصات فنی نازل

  نازل موجود در ایران 2 مدل وجود دارد

  ایله و ZYQ

  که جهت فرآورده بنرین و گازوییل مورد استفاده قرار میگیرد

  -نصب و سرویس آسان

  -قطع شدن اتوماتیک

  کیفیت بالا