شیر هرزه گرد آیله ۱۸۰

  • طراحی به منظور اتصال مطلوب به ورودی نازل
  • دارای دو مدل مختلف بنزینی و گازوئیلی
  • با اتصال رزوه ای نری و مادگی
  • موجب کاهش فشار به دسته نازل و شلنگ سوخت می گردد.
  • افزایش کارایی نازل پمپ بنزین
  • دارای گردش 180 درجه از ناحیه وسط