شیر هرزه گردکتابی ایله

  • طراحی به منظور اتصال مطلوب به ورودی نازل
  • دارای گردش 180 درجه از ناحیه وسط
  • دارای دو مدل مختلف بنزینی و گازوئیلی
  • موجب کاهش فشار به دسته نازل و شلنگ سوخت خواهد شد
  • با اتصال رزوه ای نری و مادگی
  • افزایش کارایی نازل پمپ بنزین