شیر مانع سر ریزاُ پی دبلیو

 

  • جهت جلوگیری از پر شدن بیش از حد مجاز مخازن رو زمینی و زیر زمینی
  • عملکرد مکانیکی شیر مانع سرریز همزمان با پر شدن مخزن
  • آغاز بسته شدن شیر با پر شدن بیش از 95% حجم مخزن به صورت خوکار
  • قطع کامل جریان با پر شدن تا ظرفیت 98% مخزن
  • امکان وجود مغایرت جزئی این محصول با محصول اورجینال
  •  کم شدن جریان به 5 گالن در دقیقه در زمان پر شدن مخزن
  • نصب و کاربرد آسان
  • عملکرد کاملا خودکار
  • لزوم به کات خوردن 45 درجه انتهای لوله و فاصله 6″ تا کف مخزن