شیر تخلیه بخارات   OPW 

 

 

  • قابلیت نصب بر روی مخازن رو زمینی و زیر زمینی
  • بسته بودن دریچه در حالت طبیعی و باز شدن آن با افزایش فشار تا میزان مشخص
  • با محافظ توری 65 میکرونی سیمی برای مقابله با ورود حشرات و سایر اجسام به مخزن
  • با قابلیت 80 سال استفاده بدون هیچ گونه مشکل
  •  نصب و نگهداری آسان