سنسور مخزن

مشخصات فنی سنسور استارت ایتا لیانا

انداره گیری سطح سوخت مخزن

انداره گیری دمای مایع داخل مخزن

دارای اخطار سریز مخزن

دارای اخطار اتمام سوخت مخزن

بهره برداری و استفاده آسان

    بکار گیری بهترین آلیاز در مقابل خوردگی

جایگزینی مطمین برای میل دیپ دارای سنسور مگنتی (مغناطیسی)

دارای مشخصه ضد انفجاری و آلودگی پذیری بسیار پایین

دقت فوق العاده سطح سنج مخزن تا 1%میلیمتر بر اساس اندازه گیری مغناطیسی

طول اندازه گیری ار 20سانتی متر تا 7 متر

دمای عملکرد مناسب 20-تا 70+سانتی گراد

      دقت اندازه گیری دما تا 0.062درجه سانتیگراد

ورن پروب سنسور :2.5KG

طول سنسور   3250MM

طول سنسور 2250MM