اهرم نازل

اهرم نازل آیله 

قابل نصب بروی مدلهای مختلف

در دو مدل مختلف

از جنس پلاستیکی و فلزی

با مدلهای مخصوص 11A,13A

مناسب برای نازلهای AILE و ZYQ