بهترین بنزین برای اتومبیل من چیست؟

بهترین بنزین برای خودرو من در پترو صدف آمایش سوخت رسان

بهترین بنزین برای خودرو من در پترو صدف آمایش سوخت رسان

بهترین بنزین برای اتومبیل من چیست؟

موتور برخی از اتومبیل ها با استاندارد بهینه ی مصرف سوخت ساخته شده اند، این در حالیست که برخی خودروها هنگام استفاده از سوخت با اکتان بالاتر مصرف بهینه ای را تجربه می کنند. اگر از خودروهای وارداتی استفاده می کنید همه ی این موارد در کتابچه ی راهنمای خودروی شما نوشته شده است .

به عنوان یک قاعده کلی ، می توانید از سوخت اکتان بالاتر از آنچه برای اتومبیل شما توصیه می شود استفاده کنید (اگرچه ممکن است مزایای قابل تشخیصی نداشته باشد اما استفاده از سوخت با  اکتان پایین تر از مقدار پیشنهادی می تواند باعث آسیب جدی به موتور خودرو شود.

 

هرچه عدد اکتان بیشتر باشد ، سوخت نسبت به صدای  در موتور شما مقاوم تر است. به همین دلیل توصیه می شود اتومبیل های پرمصرف را با سوخت اکتان بالاتر مانند ۹۸ بنزین پرمصرف بدون موتور پر کنید ، زیرا این اتومبیل ها بیشتر از اتومبیل های معمولی احتمال سوختن مداوم در دماهای بالاتر را دارند.