آرشیو نویسنده: farhad zare

اهمیت جایگاه هوشیار البرز از نگاه رسانه ها

در پی راه اندازی جایگاه هوشیار استان البرز توسط برند پتروصدف، انعکاس خبری آن در پورتال اطلاع رسانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران استان البرز بسیار گسترده بوده است .تا آنجا که از راه اندازی این پروژه به عنوان یکی از مهمترین اهداف دولت، در راستای توسعه خدمات ،ایجاد اشتغال، کاهش مسیرهای سوخت‌رسانی […]